آژانس مسافرتی نازنین گشت ایرانیانآژانس مسافرتی نازنین گشت ایرانیان

اطلاعات ویزا

ویزای شنگن

– اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار به همراه گذرنامه های قبلی

– شناسنامه

– عکس

– معرفی شغل مسافر در سربرگ محل کار/ شرکت شده :

الف: پزشکان: پروانه مطب ، پروانه دائم پزشکی ، کارت نظام پزشکی و نامه اشتغال به کار

ب: وکلا: پروانه وکالت

پ: مشاغل دولتی : حکم کارگزینی ، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی ، آخرین لیست بیمه

ت: بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی،ارائه آخرین لیست بیمه وارائه آخرین فیش حقوقی

ج: مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال بکار از شرکت مربوطه با ذکرمدت اشتغال ، میزان حقوق دریافتی ، تاییده مرخصی ، آخرین لیست بیمه وارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

چ: درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس و مدارک مربوط به شرکت

ح: دانش آموزان ، دانشجویان ، معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه : اصل نامه اشتغال به تحصیل و یا کار

– پرینت حساب بانکی به انگلیسی در 3-6 ماه گذشته از بانکی که در آن حساب دارید + گواهی تمکن مالی به لاتین از بانک با حداقل تمکن پنجاه میلیون تومان (در صورت داشتن حساب سپرده باید حداقل موجودی پنجاه میلیون تومان باشد) جهت ارائه پرینت حساب به سفارت زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر ۵ روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد

– سند مالکیت