آژانس مسافرتی نازنین گشت ایرانیانآژانس مسافرتی نازنین گشت ایرانیان

تورهای دبی

دبی یکی از شهرهای مهم امارات متحده عربی است. دبی یکی از هفت امارت امیر نشین امارات متحده عربی است. دبی بیشترین جمعیت را در میان این هفت امارت دارد و دومین امارت بزرگ آن بعد از ابوظبی می باشد.