سامویی یکی از زیباترین و محبوب ترین نقاط در تور های تایلند است و در سواحل شرقی این کشور در خلیج تایلند قرار دارد.

نام کامل این جزیره «کو سامویی» است که «کو» در زبان تایلندی به معنای جزیره است و نام سامویی نیز از واژه ای چینی به معنای «بهشت امن» گرفته شده است.

سامویی از جزایر بزرگ تایلند است.