رم پایتخت و کامه ویژه ایتالیا است. رم همچنین به عنوان پایتخت منطقه لاتزیو فعالیت می کند. با 2،872،800 ساکن در 1،285 کیلومتر مربع ، این شهر همچنین پرجمعیت ترین کمون کشور است. این چهارمین شهر پرجمعیت در اتحادیه اروپا از نظر جمعیت است.