آتن
پایتخت یونان
آتن پایتخت یونان است. همچنین در قلب یونان باستان ، یک تمدن و امپراتوری قدرتمند قرار داشت. این شهر هنوز بر مناطق دیدنی قرن 5 قبل از میلاد مسلط است ، از جمله آکروپولیس ، ارگ تپه ای که در بالای ساختمانهای باستانی مانند معبد پلنون کلنارد قرار دارد. موزه آکروپولیس به همراه موزه ملی باستان شناسی ، مجسمه ها ، گلدان ها ، جواهرات و موارد دیگر را از یونان باستان حفظ می کند.