ونیز
شهری در ایتالیا
ونیز ، پایتخت منطقه ونتو شمال ایتالیا ، در بیش از 100 جزیره کوچک در یک تالاب در دریای آدریاتیک ساخته شده است. هیچ جاده ای وجود ندارد ، فقط کانال هایی – از جمله جاده بزرگ کانال – با کاخ های رنسانس و گوتیک پوشیده شده است. میدان مرکزی ، پیازا سان مارکو ، شامل ریحان باستانی سنت مارک است که با موزائیک های بیزانس کاشی کاری شده است ، و برج ناقوس Campanile نمای چشم انداز سقف های قرمز شهر را نشان می دهد.