آمستردام
پایتخت هلند
آمستردام پایتخت هلند است ، که به دلیل میراث هنری ، سیستم پیچیده کانال و خانه های باریک با نمایهای گسسته ، میراث دوره طلایی قرن هفدهم این شهر شناخته شده است. موزه وان گوگ موزه آن در موزه ون گوگ واقع شده است ، آثاری از رامبراند و ورمیر در Rijksmuseum ، و هنر مدرن در Stedelijk. دوچرخه سواری برای شخصیت شهر مهم است ، و مسیرهای بی شماری از دوچرخه وجود دارد.