اتریش
کشور در اروپا
اتریش ، رسما جمهوری اتریش ، کشوری است که در اروپای مرکزی قفل شده و از 9 ایالت فدرال تشکیل شده است که یکی از آنها وین ، پایتخت اتریش و بزرگترین شهر آن است. اتریش مساحتی معادل 83،879 کیلومتر مربع اشغال کرده و نزدیک به 9 میلیون نفر جمعیت دارد.