روسیه ، بزرگترین کشور جهان ، با کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین اقیانوس آرام و اقیانوس آرام هم مرز است. چشم انداز آن از تندرا و جنگل ها تا سواحل نیمه گرمسیری متغیر است. این مشهور برای شرکت های باله بولشوی مسکو و سن پترزبورگ ماریینسکی است. سن پترزبورگ که توسط رهبر روسیه پیتر کبیر تأسیس شده است دارای کاخ زمستانی باروک است که هم اکنون بخشی از مجموعه هنری موزه ارمیتاژ ایالتی است.