هند  دومین کشور پر جمعیت دنیا است . نژاد مردم هند شامل : 72% هندو آریائی ،25% دراویدی و 3% نژاد زرد است که این نژاد ها بر اساس شرایط مکانی ، فرهنگی و دینی نیز دارای تقسیمات خاص خود هستند .

واحد پول هند در کشور هندوستان ( روپیه ) و یا (INR ) میباشد.

یکی از مشخصات اصلی غذاهای هندی تند و تیز بودن آنهاست و بیشتر مورد علاقه کسانی است که غذای تندو تیز دوست دارند .