چین کشوری پرجمعیت در آسیای شرقی است که چشم انداز گسترده آن شامل چمنزارها ، کویرها ، کوهها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و بیش از 14000 کیلومتر خط ساحلی است. پایتخت پکن معماری مدرن را با مکانهای تاریخی مانند مجتمع کاخ ممنوعه شهر و میدان تیانمنمن مخلوط کرده است. شانگهای یک مرکز مالی جهانی است که دارای آسمان خراش است. نماد بزرگ دیوار چین از شرق به غرب در شمال این کشور جریان دارد.