پکن ، پایتخت گسترده چین ، دارای قدمت 3 هزاره است. با این حال به اندازه مکانهای باستانی مانند مجتمع بزرگ شهر ممنوعه ، کاخ امپریالیستی در دوره سلسله مینگ و چینگ به معماری مدرن معروف است. در نزدیکی آن ، میدان عظیم عابر پیاده میدان Tiananmen مکان مقبره مائو زدونگ و موزه ملی چین است که مجموعه ای گسترده از آثار فرهنگی را به نمایش می گذارد.