ازمیر

ازمیر شهری در ساحل اژه ترکیه است. معروف به اسمیرنا در دوران باستان ، توسط یونانیان تأسیس شد و توسط رومیان به دست گرفته شد و قبل از اینکه بخشی از امپراطوری عثمانی در قرن پانزدهم شود توسط اسکندر بزرگ بازسازی شد. امروزه ، اماکن باستان شناسی گسترده آن شامل روم آگورا سمیرنا ، اکنون […]

کوش آداسی

کوش آداسی یکی از شهرهای ساحلی تفریحی در ترکیه است که فضایی عالی برای تعطیلاتی فراموش نشدنی دارد. این شهر که در کرانه های غربی ترکیه واقع شده است. نام این جزیره که به معنی جزیره پرنده می باشد برگرفته از شکل این جزیره است چرا که شکلی شبیه به سر یک پرنده دارد. کوش […]