برزیل بزرگترین کشور در آمریکای جنوبی و پنجمین کشور بزرگ جهان است. این یک مثلث عظیم در ضلع شرقی قاره با 4500 مایل (7،400 کیلومتر) ساحل در امتداد اقیانوس اطلس تشکیل می دهد. این کشور با هر کشور آمریکای جنوبی به جز شیلی و اکوادور مرز دارد.

منظره برزیل بسیار متنوع است. این شهر به دلیل جنگل های متراکم از جمله آمازون ، بزرگترین جنگل جهان در شمال شناخته شده است. اما همچنین چمنزارهای خشک (به نام پمپاها) ، تپه های ناهموار ، جنگلهای کاج ، تالابهای پراکنده ، فلاتهای عظیم و دشتهای ساحلی طولانی وجود دارد.